مرور برچسب

مزد

حذف دوسوم کارگران!

بیمه حدود 600هزار نفر از کارگران، رانندگان و... حذف شد.اکبر شوکت، عضو هیأت امنای تأمین اجتماعی معتقد است بندهایی که برای تأمین…