مرور برچسب

مسابقات جهانی

بنای کشتی ایران

اینجا اسلو، مسابقات قهرمانی جهان. جایی که چهار خورشید بر روی سینه قهرمانان کشتی فرنگی ایران درخشید. جایی که میثم دلخانی،…