مرور برچسب

مصوبات

مصوبات امروز دولت

سخنگوی دولت گفت: از مجلس خواهش می‌کنم کمک و همراهی کنند که پیشنهاد دولت برای افزایش میانگین حقوق‌ها در لایحه بودجه تصویب شود تا…