مرور برچسب

معاون سیاسی وزیر امور خارجه

«توافق موقت» نداریم

معاون وزیر امور خارجه با بیان اینکه فقط درباره گام نهایی به منظور رفع تحریم‌ها گفت‌وگو می‌کنیم، شایعات مطرح شده در رسانه‌های غربی…