مرور برچسب

موساد

تغییر لحن «بی‌بی»!

رژیم صهیونیستی که از روزهای نخست طوفان الاقصی ادامه جنگ تا «از بین بردن حماس» را به عنوان هدف اصلی ذکر می‌کرد حالا پس از قریب به…