مرور برچسب

موسیقی

کی پاپ و دردسرهایش

دو نوجوان؛ یکی مخالف و یکی موافق کی پاپ، علت گرایش هم سن و سال هایشان به این سبک موسیقی را به چالش کشیدند. شما نظرتون در مورد این…