مرور برچسب

#مونا_زارع

شب شعر

مونا زارع یک هفته‌ای از آمدن کتابفروش باغ فردوس به کافه‌مان گذشته و من به تنهایی در این یک هفته توانستم سرانه مطالعه شعر فارسی…