مرور برچسب

میدان نقش جهان

چوگان در «نقش جهان»

مقام معظم رهبری در دیدار با قهرمانان المپیک و پارالمپیک بازی‌های 2020 توکیو در 27 شهریـورماه امسال باز هم به‌طور ویژه تاکیـد بـر…