مرور برچسب

ناصرالدین شاه

کارنامه خورش

کتاب «کارنامه خورش» هم حاوی اصول و قواعد آشپزی و فواید غذاها و خوراکی‌ها است، هم رخدادهایی سیاسی و اجتماعی؛ رویدادهایی که شاید از…