مرور برچسب

نشست دانشجویی

سزاوارِ قدردانی

شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی در نامه‌ای به رئیس جمهور تاکید کرد: برگزاری بیش از ۸۰ نشست دانشجویی توسط اعضای هیات دولت،…