مرور برچسب

نظام آموزشی

دو روی یک سکه

کووید-19 با همه‌گیری که به راه انداخت، جوامع را در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی غافلگیر کرد. هرچند نظام آموزشی هم از…

کشمکش ملی بر سر IQ

اواخر تیرماه بود که خبر آمد آموزش و پرورش با برگزاری آزمون‌های چرتکه و کانگورو مخالفت کرده است؛ آزمون‌هایی که صرفا بر تقویت قوای…