مرور برچسب

نقاشان مطرح

مرگ ایران ناکام!

ایران درودی جزو معدود نقاشان ایرانی بود که کارهایش در اروپا و آمریکا با تحسین مواجه شده و چهره‌های سرشناسی مانند آندره مالرو، ژان…