مرور برچسب

نقاشی

صرع، قرنطینه و هنر

بیش از 250 هنرمند از سراسر جهان به پسری دوازده ساله که مبتلا به هیدروسفالی، صرع و فلج مغزی است در پروژه هنری‌اش کمک کردند. او در…