مرور برچسب

نمایشگاه

دعوت به موزه تعطیل!

۱۱شیء تاریخی همدان به هگمتانه برگشت تا در نمایشگاهی در معرض دید عموم قرار گیرد؛ صبح امروز روابط عمومی میراث فرهنگی همدان در حالی…