مرور برچسب

نمایندگان مجلس شورای اسلامی

۴۰ تا ۷۵ سال

نمایندگان در بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری برای تأمین نظر شورای نگهبان با حداقل سن ۴۰ و حداکثر ۷۵ سال در…