مرور برچسب

نمایندگان

فقط ۱۵۳ رأی موافق

نمایندگان در جلسه علنی امروز با کلیات طرح شفافیت آرا مخالفت کردند. براساس آیین‌نامه داخلی مجلس قوانینی که در خصوص اصلاح آیین‌نامه…