مرور برچسب

نوزاد نارس

روز جدایی از عشق!

مهشید گودرز، پرستار باردار بیمارستان لقمان حکیم بود، ولی به دلیل سکونت در کرج بعد از ابتلا به کرونا در بیمارستان امام علی(ع) بستری…