مرور برچسب

نوزاد

آدین پرکشید

آدین ایمانی، نوزاد دوماهه‌ای که با هوشیاری غسال آبدانانی زنده شده بود، در بیمارستان ابوذر اهواز فوت کرد. گواهی فوت این نوزاد در…

اعجاز در غسالخانه

مسئول غسالخانه آبدانان منجی شد. منجی نوزاد ۵۰ روزه‌ای که ُمهر فوت روی شناسنامه‌اش ثبت شده بود. ضربان‌های ضعیف نبض نوزاد، تکان‌های…

نوزادهای کال

سارا غریبان سه‌قلوهایم ۴۳ روزی در بیمارستان ماندند تا بخشی از آن ده‌هفته‌ای که زود به دنیا آمده بودند را جبران کنند و آماده…