مرور برچسب

نوید محمدزاده

یک جشن پرحاشیه

جمعه این هفته جشن بود، جمعه سینما بود، جمعه جشن سینما بود. جمعه‌ای که باز مثل چند‌سال پیش، مثل جشن‌ها و جشنواره‌های دو سه‌سال پیش،…