مرور برچسب

نیروهای مسلح

کلمات سرنوشت ساز

آنچه جنگ را راهبری می‌کند استراتژی‌های درست در قالب مفاهیم و جملات هستند که مسیر را برای پیروزی می‌گشایند. امام خمینی(ره) رهبری…

راه روشن است

با حلول ماه شوال، مردم ایران، نماز پرشکوه عید فطر را به پاس یک ماه طاعت وعبادت، در سراسر کشور اقامه کردند.