مرور برچسب

هالیوود

جسد خوب!

جیم کری: «وقت‌هایی بود که خیلی می‌ترسیدم. جان لنونِ مرده را در یوتیوب روی تخت بیمارستان می‌دیدم. کاملاً دیوانه می‌شدم چون…