مرور برچسب

هدیه

70سرقت با هدیه آجری

سارقی که 70 سرقت موبایل رانندگان خودروهای مسافر‌کش در پرونده‌اش دارد، از سوی پلیس پایتخت به دام افتاد. متهم به بهانه قراردادن…