مرور برچسب

هندوستان

مشت‌مالچی عارف

نایپل در رمان طنزآمیز «مشت‌مالچی عارف» که اولین اثر او نیز به حساب می‌آید، به ماجرای عجیب مردی به نام گانش رامسومر می‌پردازد.…