مرور برچسب

#وحید_میرزایی

کف مطالبات

وحید میرزایی- متأسفانه یا خوشبختانه نرخ تولید خبر در کشور آن‌قدر بالاست که بعضا ما نمی‌توانیم همه آنها را پوشش دهیم و گاهی…

اثر مارپیچی

وحید میرزایی- بعد از اینکه اجاره‌نامه را در حضور آقای احمدی صاحب معاملات ملکی و صاحبخانه امضا کردم، آقای احمدی کلید آپارتمان را…