مرور برچسب

ودیعه‌گذاری

نوبتِ عاشقی

از امروز اولویت‌‌های جدید از سوی سازمان حج و زیارت برای ثبت‌نام حج تمتع سال آینده فراخوانده می‌شوند.