مرور برچسب

وزارت بهداشت

ریسکِ مالاریا

معاون بهداشت وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی از پیشتازی ایران در منطقه در تشخیص مالاریا خبر داد و گفت: ایران هم‌راستا با نهضت…

خبر خوش استخدامی

معاون مرکز هماهنگی امور اقتصادی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد: ۲۵ هزار نیروی جدید در دور دوم استخدامی‌ها که به زودی…