مرور برچسب

وزارت راه و شهرسازی

مسکن ملی متری چند؟

مطابق آخرین اعلام مسئولان وزارت راه و شهرسازی، هزینه ساخت هر متر مربع مسکن ملی ۲.۷ میلیون تومان در نظر گرفته شده که بر اساس هزینه…