مرور برچسب

وزیر امنیت داخلی

آرزویِ محال

وزیر امنیت داخلی رژیم اشغالگر گفت: از نخست‌وزیر و وزیر خارجه جدید می‌خواهم درباره طرح مهاجرت! (اخراج) ساکنان غزه هماهنگی‌های لازم…