مرور برچسب

وزیر امور خارجه ایران

پاسخ ظریف به ترامپ

وزیر امورخارجه ایران در پاسخ به گزافه‌گویی ترامپ عنوان کرد: «قراردادن شهروندان خودتان در موقعیت خطر در خارج، توجهات را از شکست‌های…