مرور برچسب

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

ما عجله‌ای نداریم

محمدجواد ظریف گفت: ما مذاکره‌ای نداریم که سعودی در آن باشد یا نباشد. ما برجامی داریم که ۱۵۰ صفحه سند است و همه مذاکره و توافق…