مرور برچسب

وزیر دفاع روسیه

ماریوپل سقوط کرد

به گفته وزیر دفاع روسیه، نیروهای این کشور کل شهر «ماریوپل» در اوکراین به جز کارخانه «آزوفستال» را تحت کنترل خود درآورده‌اند