مرور برچسب

وزیر راه وشهرسازی

اجاره با خودنویس

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به راه‌اندازی سامانه خودنویس در این وزارتخانه گفت: این سامانه بدون دریافت هیچ وجهی از موجر و مستاجر با…