مرور برچسب

ویروس کرونا

طرحی نو دراندازیم

بیش از پانزده‌ماه از اعلام رسمی ورود ویروس کرونا به کشور می‌گذرد و متولیان امور مربوط به مدیریت بیماری ناشی از این ویروس، همچنان…

شورش کرونا

پیک چهارم کرونا به تهران رسیده است و حالا رنگ بیشتر شهرها در شرق و مرکز کشور قرمز شده است و این قرمزی شرایط را در چند هفته آینده…