مرور برچسب

پارکینگ

عجیب اما واقعی!

مالکان پارکینگ‌هایی که میزبان موتورسیکلت‌های توقیفی هستند به ‌بهانه هزینه حمل با "کفی" و حق پارکینگ از مالکان هر موتورسیکلت‌…