مرور برچسب

پروتئین

کشف پروتئین طول عمر

دانشمندان اخیرا پروتئینی را کشف کردند که می‌تواند سیگنال‌های طولانی‌مدت مانند گیرنده‌های انسولین در سلول‌ها را کنترل کند.