مرور برچسب

پروتکل‌های بهداشتی

ایران نارنجی شد

چند روز پیش قرمزها 34تایی شدند و حالا سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا از 12 شهر در وضعیت قرمز می‌گوید. هرچند 231 شهر وضعیت نارنجی…