مرور برچسب

پنس و هریس

رویارویی پنس و هریس

سرانجام مایک پنس، معاون ریاست جمهوری آمریکا و سناتور کاملا هریس در نخستین و تنها مناظره میان نامزدهای معاونت ریاست جمهوری سال ۲۰۲۰…