مرور برچسب

پوست

فواید خیار

به غیر از اینکه خوردن خیار در هوای گرم معده را خنک نگه می‌دارد، کاربرد‌های باورنکردنی برای این صیفی هم دیده شده است.