مرور برچسب

پیک چهارم کرونا

شورش کرونا

پیک چهارم کرونا به تهران رسیده است و حالا رنگ بیشتر شهرها در شرق و مرکز کشور قرمز شده است و این قرمزی شرایط را در چند هفته آینده…