مرور برچسب

چرنوبیل

جنگ چهره زنانه ندارد

آلکسیویچ: «مقامات، مردم را فریب دادند. آنها به مردم اطمینان دادند که همه‌چیز تحت کنترل است و خطری وجود ندارد؛ بچه‌ها در حیاط…