مرور برچسب

چوگان

شاعرانگی در اسب

به چشم خودم دیدم که در اتاق موسیقی کاخ عالی‌قاپو وقتی نوازنده‌ای سه‌تار می‌نواخت، یکی از گردشگران خارجی از جذبه سه‌تار نوازنده و…

چوگان در «نقش جهان»

مقام معظم رهبری در دیدار با قهرمانان المپیک و پارالمپیک بازی‌های 2020 توکیو در 27 شهریـورماه امسال باز هم به‌طور ویژه تاکیـد بـر…