مرور برچسب

ژانر وحشت

چرا نمی‌ترسیم؟

وقتی دائم در حال ترس‌ایم، دیگر چه نیازی به تولید ترس؟ ترس از آینده، ترس از گذشته، ترس از حال، ترس از دست دادن شغل‏ و ترس از دست…

این گروه وحشت‌آفرین

«هجده دقیقه به نیمه‌شب»، 18 داستان از 18 نویسنده ژانر وحشت است؛ کاری گروهی که توسط بعضی از نویسندگان این ژانر به‌تازگی از سوی نشر…