مرور برچسب

کاروان سلامت

گمنامان خوشنام

اینجا نام‌ها گمنامند. همه لباس سرخ هلال‌ بر تن دارند. فرقی ندارد متخصص کلیه و مجاری ادراری باشند یا درس بیماری‌های اعصاب و روان را…