مرور برچسب

کارگران

خبر خوش برای کارگران

رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: در جلسه اخیر کمیسیون اجتماعی که با حضور وزیر تعاون برگزار شد، آقای مرتضوی عنوان کرد که برای اولین…