مرور برچسب

کافه

شب شعر

مونا زارع یک هفته‌ای از آمدن کتابفروش باغ فردوس به کافه‌مان گذشته و من به تنهایی در این یک هفته توانستم سرانه مطالعه شعر فارسی…

توفیق اجباری

مونا زارع چند روزی می‌شود که با ایده‌های شهروز خان دکوراسیون کافه را تغییر دادیم و بعد از اتاق فکر دو نفره مان به این نتیجه…