مرور برچسب

کالابرگ

استمرارِ کالابرگ

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به نامگذاری سال جدید از سوی رهبر معظم انقلاب گفت: یکی از راهبردهای اصلی دولت مردمی سیزدهم، مردمی…