مرور برچسب

کربلا

زبان مشترک عشق‌

گریه و زاری برای سید و سالار شهیدان سر می‌دهند؛ مناسک‌مان فرق دارد، ولی کلمات مشترکی داریم و این حرف مشترک است که همه ما را از…

بنشین و برو!

دست‌هایشان گره خورده با دسته گاری‌های چوبی. گاری‌های مربع‌شکل که از سویی به سویی دیگر خودشان را می‌رسانند برای زائرانی که خستگی…