مرور برچسب

کریم همتی

یک دروغ تابناک!

واردنشدن نهادهای دولتی یا عمومی به عرصه انتخابات و حمایت از برخی کاندیداها همیشه یک دغدغه بحق افکار عمومی بوده است. جمعیت هلال…