مرور برچسب

کمبود خون

مرگ تدریجی یک زندگی‌

«کمبود خون است در شهر ما». مسلم متولد چابهار است؛ ساکن دشتیاری. 29 سال را با تالاسمی زندگی کرده است. بیمار تالاسمی با گروه خونی «ب…