مرور برچسب

کمبود دارو

ما قربانی هستیم

«مدت‌هاست داروی خارجی استفاده نکرده‌ام.» «ارجمند» سال‌هاست برای کنترل آهن خونش چشم دوخته به داروهای خارجی. «دسفرال ایرانی یکی…

مرگ تدریجی یک زندگی‌

«کمبود خون است در شهر ما». مسلم متولد چابهار است؛ ساکن دشتیاری. 29 سال را با تالاسمی زندگی کرده است. بیمار تالاسمی با گروه خونی «ب…